Hjemmehjælp/serviceydelser

serviceydelser

HJEMMEHJÆLP

Hele Lev-Vel Sjællands eksistensgrundlag bygger på vores erfaringer med hjemmehjælp. Det var sådan det begyndte. Vi arbejder professionelt med hjemmehjælp og er godkendt af de kommuner vi arbejder i. Kernen i vores arbejde er dine behov og ønsker. Vi har vores egen faste medarbejderstab og søger så vidt muligt, at du ser den samme hjemmehjælper fra gang til gang. Vi aflyser aldrig, fordi vi ved, at du venter på os på et bestemt tidspunkt, og at du har indrettet din dag efter vores aftale.

Vores service omfatter alt, hvad der er godkendt af kommunen, både når det gælder hjælp til personlig pleje og rengøring i dit hjem. Skulle du ønske mere af os, end hvad der ligger inden for rammerne af almindelig hjemmehjælp, kan det klares mod ekstra betaling (tilkøb). Alt kan lade sig gøre. Du skal bare spørge. Vi hedder Lev-Vel, fordi det er sådan, vi ønsker at blive opfattet. At du skal have det bedre, når vi går, end da vi kom.

Før du kan benytte Lev-Vel Sjællands Servicetilbud, skal du kontakte kommunen og bede om at skifte til Lev-Vel Sjælland. Du kan også få din kommune til at vurdere om der kan ydes økonomisk støtte til, at du kan modtage en eller flere af vores tilbud. Her er de servicetilbud, som Lev-Vel kan stille til rådighed for dig:

Personlig pleje og omsorg
• Bad
• Alt personlig pleje
• Af og påklædning
• Hjælp til toiletbesøg
• Anvendelse og brug af kropsbårne hjælpemidler
• Hjælp til og fra sengelejet
• Hjælp ved sengelejet

Psykisk pleje og omsorg

• Hjælp og støtte
• Praktisk hjælp
• Telefonhjælp
• Vi kigger forbi
• Vi lytter altid
• Tilrettelæggelse af dagligdagen
• Hjælp hvis du skal flytte

Behandling og undersøgelser

• Vi kontakter din læge ved ændret helbredstilstand
• Pleje i forbindelse med kredsløbsproblemer
• Pleje i forbindelse med vejrtrækningsproblemer
• Pleje af sår
• Vi kan være der, når du har læge på besøg

Ernæring og måltider

• Vi hjælper i køkkenet
• Hjælp med mad og drikke

Medicin

• Hjælp med brug af medicin

Rengøring

• Vi tager udgangspunkt i det visiterede

Tøjvask

• Tøjvask i hjemmet
• Tøjvask i ejendommen
• Etablering af vaskeservice

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17