Medarbejderudvikling (MUS)

Det er Lev-vel Sjællands mål, at anvende medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med det formål, at skabe bedst mulig kommunikation mellem leder og medarbejder, at skaffe det bedst mulige grundlag for en struktureret efteruddannelse/udvikling for medarbejder samt sikre en plan der indeholder:

 • I hvilken retning ønsker medarbejder faglig udvikling?
 • Hvordan er samarbejdet?
 • Hvad kan gøre anderledes?
 • Er der noget arbejdsrelateret  der kan ændres?
  • Arbejdstider
  • Effektivitet
  • Arbejdsområder
 • Personlig udvikling

Mål & fakta:

At søge en gensidig tilfredshed og forståelse til fastholdelse og udvikling af medarbejder et vigtigt. Samtidig kan leder stile efter bedre tilrettelæggelse, indstille til uddannelse og selv modtage ris/ros.

 • Samtalerne er regelmæssige.
 • Kommende arbejdsopgaver og medarbejderens forudsætninger overvejes.
 • Hvordan kan samarbejdet forbedres?
 • Hvor er medarbejderen fagligt?
 • Medarbejderudviklingssamtalerne kan og må ikke erstatte en løbende dialog på arbejdspladsen, men skal ses som en mulighed for at få gennemdrøftet en række spørgsmål i sammenhæng.
 • Samtalerne er obligatoriske, planlagte og fremadrettede. De indgår som et systematisk element i udviklingen af medarbejdere, ledere og organisation.
 • Samtalerne skal ses som et godt værktøj til den generelle personaleudvikling, og et vigtigt middel til at opbygge og vedligeholde et godt samarbejde.
 • Medarbejderudviklingssamtaler anvendes ikke til f.eks. lønindstilling, påtale, advarsel eller tilsvarende.

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17