Medarbejderpolitik

om-os
Direktør Lene Bång Jensen

Hele Lev-Vel Sjællands eksistensgrundlag bygger på vores erfaringer med hjemmehjælp. Det var sådan det begyndte. Vi arbejder professionelt med hjemmehjælp og er godkendt af de kommuner vi arbejder i. Kernen i vores arbejde er dine behov og ønsker. Vi aflyser aldrig, fordi vi ved, at du venter på os på et bestemt tidspunkt, og at du har indrettet din dag efter vores aftale.

Vi har ikke en kundeservice afdeling! Vi har en kundeservice holdning!

Vores service omfatter alt, hvad der er dit behov. Alt kan lade sig gøre. Du skal bare spørge. Vi hedder Lev-Vel, fordi det er sådan, vi ønsker at blive opfattet. At du skal have det bedre når vi går, end da vi kom.

Det er Lev-vel Sjællands mål at rekruttere og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, i forhold til borgere, kunder og Lev-vel Sjælland.

For at nå dette mål er det blandt andet vigtigt at definere en medarbejderpolitik og at:

  • Lev-vel Sjælland hver gang ansætter den bedst kvalificerede ansøger ud fra menneskelige, faglige og personlige kvalifikationer.
  • Arbejdet i vores private hjemmepleje er varierende og udviklende. Der er en god afvejning mellem selvstændighed og udfordringer på den ene side, og støtte fra leder og kolleger på den anden side.
  • Den enkelte medarbejder har og ønsker udviklingsmuligheder samt ser sig selv som en del af et team.
  • Lev-Vel Sjælland har en aktiv uddannelses- og efteruddannelsespolitik.
  • Udvikling og ansvar på en sund arbejdsplads er vigtigt på alle niveauer.
  • Gode ansættelsesvilkår og engagerede medarbejdere går hånd i hånd.
  • Vores medarbejderpolitik jævnligt revurderes.

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17