Articles

Lev-Vel tilbage i Lolland Kommune 1/10 2017

Godkendt af Lolland Kommune til igen, at kunne udføre privat pleje og rengøring er vi nu klar til, at yde den samme kendte service som vi er kendt for. Vi sidder klar ved telefonerne og kommer gerne forbi dig, hvis du vil høre nærmere – helt uforpligtende!

Facility opgave i Herlev

Blot 10 minutter uden for København har Lev-Vel Facility fået en stor entreprise.

Rengøring & hygiejne

I samarbejde med en af Danmarks største entreprenører er Lev-Vel Facility i gang med en stor renovations opgave i Herlev. Her er tale om et stort lejlighedskompleks der skal have nye altaner, facader, toiletter og opgange. Flere familier/naboer skal i en periode dele bad  og i samme periode bruge alternative toiletter. Det stiller høje krav, ikke mindst til hygiejne, men også til logistik og service. Mange familier en involveret, ønsker og krav skal tilgodeses, hvorfor en perfekt rengøring kombineret med top hygiejene er prioriteret.

Sikkerhed

Sikkerheden på så stor en arbejdsplads er dog den vigtigste. Vores medarbejdere er “klædt på” til opgaven som er både fysisk og psykisk krævende.

Lev-Vel søger personale til kartoteket

Lev-Vel ApS Privat godkendt hjemmehjælp har været en af Danmarks største virksomheder inden for privat hjemmepleje. Lev-Vel, som er grundlagt i 2007, har i dag mere end 25 ansatte, som servicerer borgere i Lolland-, Guldborgsund-, Vordingborg- og Faxe Kommuner. Vi har ofte brug for en række nye kolleger på hele Sydsjælland og Lev-Vel vil derfor gerne i kontakt med uddannet SSH’ere og SSA’ere, samt ufaglærte der har valgt at arbejde med hjertet det rigtige sted.

Så kunne du tænke dig, at servicere vores mange borgere, så de oplever, at de har det bedre, når du går, end da du kom så skriv en ansøgning til Lev-Vel Sjælland

Vi forventer, at du:
– er uddannet SSH’er eller SSA’er, gerne med nogle års erfaring.
– respekterer den enkelte borger.
– selvstændigt kan træffe hurtige beslutninger og tage ansvar.
– er klar til ad hoc opgaver, er mødestabil og har et godt helbred.
– har en ren straffeattest.
– taler og skriver dansk.
– har kørekort til personbil.

Vi tilbyder:
– løn i henhold til FOA overenskomst.
– vagter efter vagtplan.
– arbejdstøj.
– Arbejdssted: Sydsjællands kommuner.

Vi vil kontakte dig så snart behovet for din tiltrædelse opstår. Skriv til post@lev-vel.dk

Ældre med demens – Lev-Vels kompetencer

Anette Bång Due direktør og medejer af Lev-Vel er uddannet demens konsulent
Anette Bång Due direktør – demens konsulent

I Danmark er der cirka 80.000 personer, der har en demenssygdom. Heraf er mindst 1.500 personer med demens er under 65 år. Det betyder at 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person med en demenssygdom.

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens. Omkring 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers demens er lagt den hyppigste sygdom, men optræder ofte sammen med andre former for demens.

Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens er, at mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller problemløsning begynder at svigte.

Alle mennesker ændrer sig i takt med, at de bliver ældre. Man får måske lidt sværere ved at lære helt nye ting eller man bliver knap så hurtig til at udføre forskellige opgaver. Det er dog vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom. Hvis man oplever væsentlige ændringer i f.eks. hukommelse eller adfærd, er det vigtigt at søge læge, blive undersøgt og få afklaret, hvad årsagen er.

10 TEGN PÅ DEMENS
1. Glemsomhed
2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
3. Problemer med at finde ord
4. Forvirring vedrørende tid og sted
5. Svigtende dømmekraft
6. Problemer med at tænke abstrakt
7. Vanskeligheder med at finde ting
8. Forandringer i humør og adfærd
9. Ændringer i personlighed
10. Mangel på initiativ

Kontakt lægen
Alt dette er helt normalt. Men hvis problemerne optræder hyppigere end de plejer eller tydeligvis bliver værre, er det måske på tide at bestille tid hos lægen.

Det stiller krav til viden og sociale kompetencer, hos de personer der skal støtte og hjælpe, hvad enten det er nære pårørende, venner, nabo eller en sundhedsfaglig person.

Lev-Vel har fokus på:

 • At tilbyde fast kontaktperson, der sammen med personen, der skal modtage hjælp og dennes pårørende/ familie/andre i netværk er en forudsætning for at kunne hjælpe en person med en demenssygdom til en god og tryg hverdag, med gensidig tillid og respekt, som mål for hjælpen.
 • At vaner og rutiner er af stor betydning for alle mennesker, men især er vigtigt for en person med demens, der over tid får sværere ved selv at kunne fortælle om det og ikke kan lære nye ting.
 • At kendskab betyder at der kan observeres om her er forandringer, der kræver anden hjælp når akut sygdom eller ændringer som følge af demenssygdommen betyder behov for tilpasning at hjælp. Hvis der stilles for store krav og at ting går for hurtigt kan det have varige konsekvenser for alle mennesker, at de bliver ramt af stress, depression m.v. Mennesker med demens har ofte en lavere stress tærskel og er derfor ekstra sårbare. Hvis sygdomme ikke behandles, så forværres demenstilstanden drastisk og nogen gange med varige/ langevarige påvirkninger, hvor det er svært at hjælpe.
 • At stille krav til kontaktpersonen ved noget om demenssygdomme, skal være den rette person for personen der skal modtage hjælp og være i besiddelse af de personlige egenskaber der er brug for så tillid og forudsigelig kan tilbydes i hverdagen.
 • At ægtefælle, barn, ven eller nabo til en person med en demenssygdom, har en vigtig rolle. Personen med demenssygdommen får brug for støtte, hjælp, kontakt og forståelse på en anden måde end tidligere. At tage sig af en person med en demenssygdom giver både følelsesmæssige og praktiske udfordringer. Efterhånden som sygdommen skrider frem, blive der behov for hjælp til flere og flere opgaver og det at være pårørende/omsorgsgiver kræver ofte ændringer i de forventninger og roller der tidligere har fungeret. I takt med demenssygdommen skrider frem, kan man som barn, ægtefælle, ven ikke længere på samme måde søge trøst hos den man har kendt fra før, men skal støtte og hjælpe med peronlige ting, samtidig med at savet er tilstede, kræver at pårørende gives mulighed for hjælp når det er svært.
 • At finde nye former for samvær der giver glæde, kan sammen med motion og mulighed for aktivt at deltage i hverdagen betyde at de forandringer demenssygdommen giver formindskes. At opgaver løses anderledes af personen med demens, helt eller delvist, og at omsorgsgiver forstår at give mulighed for dette.
 • At der er en god dialog mellem kontaktperson og netværk så hjælpen målrettes med respekt for den enkelte og de forskellige behov mennesker har er i fokus. At mødes, oprette dialog bog når hukommelsen er et problem og at støtte op om både personen med demens, pårørende og netværk for at få mulighed for at hjælpe på bedste vis.

Lev-Vel med håndværkerfradrag i 2017

det-kan-vi-gore

Lev-Vel får dagligt henvendelser vedr. det såkaldte håndværkerfradrag, som er genindført i 2015. Nedenfor bringer vi derfor Skatteministeriets oversigt over, hvilke områder fradraget kan benyttes til:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning

Børnepasning

Almindeligt havearbejde

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk

Kilde: Skatteministeriet

I hele 2017 er det muligt at få et skattefradrag fradrag på 6.000,- pr. person om ovenstående ydelser købes gennem fx Lev-Vel.

Minutprisen med håndværkerfradraget er 4,43 pr. minut inkl. alt – herunder moms og kørsel.

Minutprisen uden håndværkerfradraget er 6,35 pr. minut inkl. alt – herunder moms og kørsel.

Husk at alt kan lade sig gøre – du skal bare spørge – start med at ringe til Lene Bång Jensen hos Lev-Vel på tlf.: 27 81 15 23

Lev vel med håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget skaber nye job, mens folk i den tredje alder ikke behøver tænke på de ting, de har sværere ved at klare i hverdagen.

Vil du have klaveret til at spille i den tredje alder, bør du undersøge, hvorledes du kan udnytte håndværkerfradraget bedst muligt. Fradraget giver dig mulighed for blandt andet at få andre til at klare nogle af hverdagens mindre sjove pligter, mens du selv får tid til at hygge sig med andre ting.
Det er budskabet fra Lene Bång Jensen, adm. direktør i Lev-Vel.
-Mange ældre føler sig friske til selv både at klare hverdagens opgaver som rengøring og havearbejdet, men det er da sjovere, at købe sig til hverdagens mindre sjove pligter og dermed få mere tid til at nyde den tredje alder i gode venners lag, siger Lene Bång Jensen.
Direktøren slår på, at de mange småopgaver alene i de områder Lev-Vel dækker, Lolland og Gudborgssund kommuner, vil kunne give arbejde til mellem tre – fem fuldtidsansatte.

De ældre vil gerne
Ifølge Lene Bång Jensen er de ældre parate til at tage pungen frem, når håndværkerfradraget klarer en del af udgifterne.
–  Når vi taler med borgerne møder vi meget stor interesse for at købe hjælp til alle de ting i hverdagen, som opleves som sure pligter – hvem vel ikke hellere nyde græsplanen end at skulle slå den, og hvem vil ikke hellere nyde at tilberede et godt måltid uden at skulle tænke på opvasken, eller den rengøring, der går forud for et gæstebud, siger Lene Bång Jensen, der tilføjer, at man i Lev-Vel fra sit virke inden for den private hjemmehjælp har erfaring med at udføre den slags opgaver som er tiltænkt under håndværkerfradraget.
Hos Lev Vel er sloganet ”Alt kan lade sig gøre. Du skal bare spørge”.
– Og det er netop det håndværkerfradraget nu giver mulighed for, siger Lene Bång Jensen, der glæder sig til at få en masse kunder i røret og fortælle dem om de mange muligheder, der er i det nye ordning, som er genindført med tilbagevirkende kraft for hele 2015

Rundt om håndværkerfradraget
Håndværkerfradraget er genindført, oven i købet med tilbagevirkende kraft i hele 2015. Og det gælder ikke kun nye badeværelser eller større renoveringer, men også hjælp i hverdagen for de travle familier eller dem, der ikke kan klare det hele selv.

Den nye BoligJobordning i 2016 og 2017 skal understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen og kommer til at bestå af to ting:
– Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
– Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.
I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.
Man skal være over 18 år for at kunne få fradraget. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst. Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Rundt om Lev Vel
Lev-Vel ApS blev etableret som privat, godkendt hjemmehjælp og er i dag én af Danmarks største udbyder af privat hjemmehjælp under fritvalgsordningen. I 2015 blev Lev-Vel udvidet med to nye afdelinger: Professionel Erhvervsrengøring og Femern Facility Services.
Etableret: 2007
Antal medarbejdere:  100
Udfører privat godkendt hjemmehjælp i Lolland og Guldborgssund kommuner.

Yderligere oplysninger: Direktør Lene Bång Jensen på telefon 27 81 15 23.

Lev-Vel etablerer Femern Facility Services

Alt hvad Lev-Vel tilbyder, tager udgangspunkt i vores erfaring som privat hjemmehjælp. Vi har altid sat den enkelte i centrum og sætter en ære i, at vi bliver oplevet som personlige og engageret. Vi føler os derfor godt rustet til at sikre en god etablering af virksomhedens udflytning, når de store opgaver omkring Femern gennemføres over de kommende år. Vi har redskaberne til at skabe følelsen af hjem for medarbejder, der skal bo og arbejde mange kilometer væk fra virksomhedens normale virkeområder og adresser. Det gælder mad, rengøring, indkøb – kort sagt alt, hvad der er med til at give følelsen af kvalitet, tryghed og velvære gennem hele udstationeringsperioden.

Læs mere – klik her

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17