Ældre med demens – Lev-Vels kompetencer

Anette Bång Due direktør og medejer af Lev-Vel er uddannet demens konsulent
Anette Bång Due direktør – demens konsulent

I Danmark er der cirka 80.000 personer, der har en demenssygdom. Heraf er mindst 1.500 personer med demens er under 65 år. Det betyder at 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person med en demenssygdom.

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens. Omkring 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers demens er lagt den hyppigste sygdom, men optræder ofte sammen med andre former for demens.

Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens er, at mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller problemløsning begynder at svigte.

Alle mennesker ændrer sig i takt med, at de bliver ældre. Man får måske lidt sværere ved at lære helt nye ting eller man bliver knap så hurtig til at udføre forskellige opgaver. Det er dog vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom. Hvis man oplever væsentlige ændringer i f.eks. hukommelse eller adfærd, er det vigtigt at søge læge, blive undersøgt og få afklaret, hvad årsagen er.

10 TEGN PÅ DEMENS
1. Glemsomhed
2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
3. Problemer med at finde ord
4. Forvirring vedrørende tid og sted
5. Svigtende dømmekraft
6. Problemer med at tænke abstrakt
7. Vanskeligheder med at finde ting
8. Forandringer i humør og adfærd
9. Ændringer i personlighed
10. Mangel på initiativ

Kontakt lægen
Alt dette er helt normalt. Men hvis problemerne optræder hyppigere end de plejer eller tydeligvis bliver værre, er det måske på tide at bestille tid hos lægen.

Det stiller krav til viden og sociale kompetencer, hos de personer der skal støtte og hjælpe, hvad enten det er nære pårørende, venner, nabo eller en sundhedsfaglig person.

Lev-Vel har fokus på:

  • At tilbyde fast kontaktperson, der sammen med personen, der skal modtage hjælp og dennes pårørende/ familie/andre i netværk er en forudsætning for at kunne hjælpe en person med en demenssygdom til en god og tryg hverdag, med gensidig tillid og respekt, som mål for hjælpen.
  • At vaner og rutiner er af stor betydning for alle mennesker, men især er vigtigt for en person med demens, der over tid får sværere ved selv at kunne fortælle om det og ikke kan lære nye ting.
  • At kendskab betyder at der kan observeres om her er forandringer, der kræver anden hjælp når akut sygdom eller ændringer som følge af demenssygdommen betyder behov for tilpasning at hjælp. Hvis der stilles for store krav og at ting går for hurtigt kan det have varige konsekvenser for alle mennesker, at de bliver ramt af stress, depression m.v. Mennesker med demens har ofte en lavere stress tærskel og er derfor ekstra sårbare. Hvis sygdomme ikke behandles, så forværres demenstilstanden drastisk og nogen gange med varige/ langevarige påvirkninger, hvor det er svært at hjælpe.
  • At stille krav til kontaktpersonen ved noget om demenssygdomme, skal være den rette person for personen der skal modtage hjælp og være i besiddelse af de personlige egenskaber der er brug for så tillid og forudsigelig kan tilbydes i hverdagen.
  • At ægtefælle, barn, ven eller nabo til en person med en demenssygdom, har en vigtig rolle. Personen med demenssygdommen får brug for støtte, hjælp, kontakt og forståelse på en anden måde end tidligere. At tage sig af en person med en demenssygdom giver både følelsesmæssige og praktiske udfordringer. Efterhånden som sygdommen skrider frem, blive der behov for hjælp til flere og flere opgaver og det at være pårørende/omsorgsgiver kræver ofte ændringer i de forventninger og roller der tidligere har fungeret. I takt med demenssygdommen skrider frem, kan man som barn, ægtefælle, ven ikke længere på samme måde søge trøst hos den man har kendt fra før, men skal støtte og hjælpe med peronlige ting, samtidig med at savet er tilstede, kræver at pårørende gives mulighed for hjælp når det er svært.
  • At finde nye former for samvær der giver glæde, kan sammen med motion og mulighed for aktivt at deltage i hverdagen betyde at de forandringer demenssygdommen giver formindskes. At opgaver løses anderledes af personen med demens, helt eller delvist, og at omsorgsgiver forstår at give mulighed for dette.
  • At der er en god dialog mellem kontaktperson og netværk så hjælpen målrettes med respekt for den enkelte og de forskellige behov mennesker har er i fokus. At mødes, oprette dialog bog når hukommelsen er et problem og at støtte op om både personen med demens, pårørende og netværk for at få mulighed for at hjælpe på bedste vis.

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17